Neelam Pranavbhai Dave Ayurvedic dentist
BAMS
BAMS, Ayurvedic dentist Also have Certificate course (Guru-Shishya Parampara) from Rashtriya Ayurvedi Vidyapith(Delhi)